Get Adobe Flash player

Welkom in de Maalbeekvallei van Grimbergen.

Natuurpunt  gaat  voor  meer  natuur,

betere  natuur en  natuur  voor  iedereen.

‘Het is de natuur die ons drinkwater produceert,

voor de bestuiving van planten zorgt en ons de ruimte geeft om te ontspannen.

De natuur levert een gezonde onderbouw voor de rest van de economie, daar moeten we zorg voor dragen.

 

Met Natuurpunt  kan je mee op een speurtocht naar zeldzame paddenstoelen of vogels beloeren en leren herkennen en of  kan je een avondwandeling maken of een voordracht bijwonen.

Natuurpunt heeft tevens enkele unieke groengebieden in de mooiste locaties van Grimbergen.

Je vindt een overzicht van deze gebiedjes met foto’s en een woordje uitleg onder de rubriek Natuurgebieden.

U kan een wandeling maken langs de loop van de maalbeek door Grimbergen van het Nekkerbos tot de Humbeeksesteenweg.   Fotogallerij 1

Voor de promo en info stand  kan je terecht op de rubriek  Promo stand.

De webstek is geen één richting  informatie kanaal, stuur gerust je vragen of opmerkingen. Je vindt hiervoor een handig Contact formuliertje

onder de rubriekDivers.

Allerhande links naar Natuurpunt sites of organisaties die met natuur en milieu bezig zijn vind je onder rubriek Links.

Alle onderstreepte tekst zijn rechtstreekse links naar het onderwerp !

 


 Programma van JNM 

(Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming)

kan je hier lezen klik…….


 

 

Als je alles wilt weten over de Natuur,

in en rond de Maalbeekvallei van Grimbergen

en nog meer,dan zit je hier goed.

 

Het Grote Vogelweekend.

Dit weekend -27 en 28 januari 2018- tellen we de vogels in onze tuin.

de grootste vogeltelling van Vlaanderen! Deelnemen is eenvoudig, en iedereen doet mee!
1. Bekijk de vogels in je tuin
2. Noteer welke je ziet en hoeveel
3. Geef je resultaten door
Leer nog snel je tuinvogels herkennen met deze poster.
>> www.vogelweekend.be <<

PS: wil je de poster printen en naast je raam hangen?

Dat kan hier: https://vogelweekend.natuurpunt.be/contact

Natuurpunt en de bio-boerderij

Den Diepen Boomgaard gaan hand in hand voor natuurbeheer.

De bio boerderij,den diepen boomgaard bezit tussen zijn zelf gekweekte lekkere groentjes en fruit ook een mooi stukje natuur met poel.

Natuurpunt die 100% achter dit project staat en Jacques Olemans die al 10 jaar actief vrijwilliger is voor natuurpunt hier in Grimbergen en omstreken,

heeft de taak op zich genomen om dit stukje natuur op een ecologische manier te beheren.

Het gebiedje rond de poel word 2x per jaar gemaaid ( juni en begin oktober) en wat belangrijk is, het maaisel word onmiddellijk afgevoerd,zodat met de jaren de bodem verschraald.

Minder meststoffen aanwezig door verrotting van gemaaid gras.

Dit heeft als resultaat dat inheemse planten die op hun beurt bloemen geven meer kans maken om zich te ontwikkelen, dit geeft dan een zo groot mogelijke

diversiteit aan inheemse soorten.

Dit is dan weer goed voor bijen en vlinders.

Die zijn dan op hun beurt weer goed voor het bestuiven van fruit en groenten, zo is dan onze cirkel rond en iedereen heeft er zijn voordeel  bij.

 

 

 

 

 

Aangezien dit jaar het water peil in de poel bijzonder laag stond, was het de geschikte moment om deze eens te ruimen.

Aangezien de grote lisdodde de poel aan het overwoekeren was en men nog nauwelijks water kon zien.

Daarom heb ik deze plant met de hand verwijdert met wortel en al.

Ik liet nog een kleine 20% staan, aangezien deze lisdodde zich vrij vlug hersteld,nu kunnen andere planten rond de poel zich terug beter ontwikkelen.

 

 

 

 

 

Een lijst van inheemse planten en bloemen die je kan terugvinden in het gebied rond de poel

vind je hieronder:

1- fluitenkruid.                                                      14- boterbloem
2- rode klaver.                                                       15- rolklaver
3- robertskruid.                                                    16- vrouwenmantel
4- peen.                                                                     17- koninginnenkruid, leverkruid
5- glad walstro.                                                      18- sint-janskruid
6- witte klaver.                                                       19- vlinderstruik
7- grasklokje.                                                          20- middelste teunisbloem
8- dalkruid.                                                              21- jacobskruiskruid
9- kruipend zenegroen.                                      22- gewone duizendblad
10- beemdkroon, knautia                                  enz.
11- kattekruid.
12- grote kattenstaart.
13- hemelsleutel,vetplant

 

J. N. M. Jeugdbond voor Natuur en Milieu.

Helpt  natuurpunt en de bio-boerderij Den Diepen Boomgaard op startdag, begin nieuwe seizoen.
De jongeren hebben mee maaisel afgevoerd en onkruid gewied tussen de bessen en de sla.
Het was een leuke namiddag en heerlijk weer, wat willen we meer?
Wil je meer weten over J.N.M. klik dan hier:
https://www.jnm.be/afdeling/noordwest-brabant/activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een klankbordgroep van een 20-tal wakkere, creatieve en gemotiveerde burgers.

Probleemstelling.

De klimaatverandering leidt tot grote uitdagingen voor de mensheid en onze planeet, en krijgt op internationaal vlak grote aandacht via dure akkoorden, maar de uitwerking van alle plannen en maatregelen sijpelt heel (veel te) traag door naar de niveaus waar ze daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd.
Daarom hebben inmiddels bijna 6000 Europese steden en gemeenten een burgermeesterconvenant ondertekend waarin ze zich engageren om hun CO2 uitstoot tegen 2020 met 20% te verminderen.
De provincie Vlaams-Brabant, waar 60 van de 65 gemeenten dit document hebben onderschreven, is koploper in België.
Ook Grimbergen engageert zich met haar klimaatplan om tegen 2020 de CO2-uitstoot te verminderen met minstens 20% of een slordige 26.164 ton.
Ze doet dat door energie te besparen, energie-efficiëntie te verhogen en het inzetten van duurzame energiebronnen.
Een klankbordgroep van een 20-tal wakkere, creatieve en gemotiveerde burgers is opgericht om de gemeente bij te staan in deze ambitieuze onderneming.
Wij geloven er sterk in dat het succes van alle klimaatactieplannen valt of staat met de medewerking van elke individuele burger.
Doelstelling:
Een facebookpagina is een onafhankelijk initiatief van de klankbordgroep en wil eenvoudige duurzame oplossingen, tips & tricks aanreiken die onmiddellijk resultaat opleveren, geen of weinig geld en middelen vragen, en die ook op andere vlakken de individuele levenskwaliteit en gezondheid kunnen verbeteren.
We willen dit doen via een open forum, waar ideeën, commentaren, discussies welkom zijn.
We hebben de waarheid niet in pacht en scharen ons graag achter de uitspraak van Bill Nye:
“Everyone you will ever meet knows something you don’t”.
Gedragscode:
Wat we echter niet willen, is de deur openen voor welles-nietes debatten, in vraag stellen van wetenschappelijke feiten
(97% van de wetenschappers is ervan overtuigd dat de klimaatverandering te wijten is aan menselijke activiteit, en dat gaan we echt niet meer in twijfel trekken).
Dit is ons burge(meeste)rconvenant!

U bent welkom op deze facebook pagina:  www.facebook.com/Greenbergen/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn de 5 grootste misverstanden over wespen

Augustus, wespenmaand. Maar hartelijk worden ze niet ontvangen. Wespen hebben niet de allerbeste reputatie. Maar is dat wel terecht?

> We zetten 5 grote misverstanden over wespen op een rij.

 

Regering laat 200 miljoen euro liggen om Vlaamse rand te vergroenen

In 2012 kleurde de regering binnen de Vlaamse rand heel wat nieuwe bouwgronden in. Die operatie leverde een meerwaarde op van maar liefst 203 miljoen euro. Dat blijkt uit een parlementaire vraag gesteld door Ingrid Pira (Groen). Met dat geld zou de regering andere, slecht gelegen bouwgronden kunnen opkopen en de beloofde 1.000 ha extra groen in de Vlaamse rand inrichten. Maar dat gebeurt niet. Dat komt omdat die meerwaarde quasi volledig aan haar neus voorbij gaat. Natuurpunt wil dat het systeem drastisch wordt bijgesteld.

Lees hier alle details

Natuur haalt het nipt van pesticiden in landbouwbeleid

Deze week stond een belangrijke stemming op de agenda van het Europees Parlement.

Met een resolutie wilde de Landbouwcommissie het voorstel voor een gebruiksverbod op pesticiden in ecologisch aandachtsgebied van de baan helpen.

Het goede nieuws is dat de resolutie geen absolute meerderheid haalde, waardoor Europa tenminste consequent kan zijn in haar poging tot vergroening van de landbouw.

Het slechte nieuws is dat uiteindelijk nog 363 parlementsleden vóór de resolutie en dus ook vóór pesticiden stemden.

Hoe er gestemd werd, zullen we niet weten.

Het parlement verkoos een geheime stemming, en dat vindt Natuurpunt beneden alle peil. Europa heeft nood aan transparantie.

Verkozenen die vonden dat pesticiden en natuur samengaan, mogen daar dus minstens publiek voor uitkomen.

Lees meer over deze stemming in het persbericht van Birdlife Auditeur Raad van State adviseert om omstreden uitbreiding Essers te schorsen

Bestuiving door insecten in ons land kwart miljard waard

Sinds de jaren 80 neemt het aantal bijen en andere bestuivers zorgwekkend af. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de natuur. Ook de landbouwsector is sterk afhankelijk van bestuivers. Onderzoek wees uit dat de toegevoegde waarde van bestuivers in ons land jaarlijks een kwart miljard euro bedraagt. Dit komt neer op 11.1% van de totale Belgische landbouwproductie.

Het onderzoek wijst terecht op de noodzaak om gangbare landbouwmethodes natuurvriendelijker te maken. De berekende cijfers maken duidelijk dat ook de sector daarbij te winnen heeft. Maar tot vandaag heeft het landbouwbeleid bitter weinig voor hen in petto. De aangekondigde hervormingen van het Europees Landbouwbeleid zouden een prima gelegenheid zijn om hier iets aan te doen, vindt Natuurpunt

Lees hier meer over de studie

En hoe Europa de bijen ondertussen de das omdoet

Het Europese landbouwbeleid laat momenteel toe dat er pesticiden gebruikt worden in zogenaamd ‘ecologisch aandachtsgebied’ (EAG).

Dat leggen boeren op 5% van hun akkerland aan om toegang te krijgen tot ‘groene inkomenssteun’ (in Vlaanderen zo’n 70 miljoen euro per jaar).

Een absurd idee dat weinig draagvlak krijgt van het grote publiek, vond ook Europees Commissaris Phil Hogan.

Hij legde daarom een pesticidenban in EAG voor aan de Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement.

Die verwees deze week, gezwicht onder het agro-lobbywerk, het voorstel naar de prullenbak.

Wie ervoor ijvert dat pesticiden gebruikt mogen worden in gebieden die met belastinggeld voor natuur worden ingericht, torpedeert de geloofwaardigheid van het landbouwbeleid, vindt Natuurpunt.

freek.verdonckt@natuurpunt.be

 

De bossenkaart onder de loep

Voor meer info hierover klik hier ( Bossenkaart en uitleg )

De auditeur van de Raad van State adviseert om de uitbreidingsplannen van de transportreus Essers in Genk te schorsen.

Die noodprocedure hadden Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, BOS+ en het actiecomité Zonhoverheide ingeroepen nadat de transportreus de kap- en milieuvergunning gekregen had voor haar omstreden uitbreiding in Genk.

Lees hier waarom dit een eerste hoopvolle stap is richting redding van het Essersbos.

Is de betonstop ‘SMART’ genoeg?

In Zaventem wekt de Vlaamse regering slecht gelegen bouwgronden weer tot leven, nadat ze die kavels enkele jaren geleden nog had geschrapt. De planschade ligt de regeringsleiders te hoog.  Intussen wordt in het Parlement zonder veel boe of ba een voorstel van de regering goedgekeurd om het bouwen in waardevolle landschappen drastisch te versoepelen.

Als het nog niet duidelijk was bij het debacle van de bossenkaart, dan is het dat nu wel zeker: de betonstop is nog ver af. Is het Witboek Ruimte Vlaanderen dan wel ‘SMART’ genoeg? Wil een afspraak werken, dan moet ze “Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden” zijn.

We nemen voor u graag de proef op de som. Lees hier verder voor een analyse van Natuurpunt.

frederik.mollen@natuurpunt.be

 

Minaraad vraagt ander landbouwbeleid

Naar aanleiding van de nakende hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) maakte de Minaraad op eigen initiatief een advies.

De analyse die de adviesraad maakt van het huidig GLB is weinig rooskleurig.

Dat boer en natuur het moeilijk hebben, is gekend.

Maar ook de basisdoelstelling ‘voedselzekerheid’ wordt op termijn bedreigd wanneer dit beleid het natuurlijk kapitaal blijft aantasten dat noodzakelijk is voor voedselproductie (bodem, water, biodiversiteit,…).

Lees hier welke aanbevelingen de Minaraad heeft voor beleidsmakers

 

Alles over Parking C  en Eurostadion vind je hier Milieu klik…..       

 

Op een begrensde planeet kan je inderdaad niet onbegrensd groeien.

Ook in de rijke landen blijven streven naar economisch groei en zo het verdelingsvraagstuk en de klimaatuitdaging uit de weg gaan is geen optie.

Een ongemakkelijke waarheid waar klassiek geschoolde economisten mee worstelen…

Lees meer link naar artikel :

http://www.mo.be/column/op-een-begrensde-planeet-kan-je-niet-onbegrensd-groeien?utm_content=buffer55af8&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer


Verloren Generatie?

Vlaams Natuurminister Joke Schauvliege liet weten dat ze vorig jaar de historische bebossingsachterstand heeft weggewerkt.

Zo investeert Vlaanderen quasi het volledige saldo van het Boscompensatiefonds in de aanleg van nieuwe bossen.

In 2016 werd voor 10,2 miljoen euro 215 hectare gronden aangekocht die nu bebost zullen worden.

Dit betreft zowel uitbreidingen van bestaande bossen en de aanleg van nieuwe bossen als uitbreidingen van speel- en geboortebossen.

Meer bos betekent meer ruimte voor de natuur en voor natuurliefhebbers, wandelaars, lopers, fietsers en …… sluikstorters.

Sportjournalist en streekgenoot Ruben Van Gucht uit Merchtem is zo’n wandelaar.

Daarnaast is hij ook een vurige verdediger van een propere omgeving en is hij het beu om tijdens zijn dagelijkse ochtendwandeling her en der smurrie en smeerlapperij tegen te komen langs de kant van de weg.

In het januari-nummer van running.be magazine doet hij een oproep aan alle natuurliefhebbers, wandelaars, lopers en fietsers om voortaan een zakje mee te nemen.

Daarmee kunnen ze sluikafval oprapen en dit in de dichtstbijzijnde vuilnisbak droppen.

Naast de vraag of je in de toekomst voor dit zakje zal moeten betalen, is er ook nood om de oorzaak van het sluikstorten aan te pakken; en dat zijn vaak ouders die nalaten om hun kinderen van jongs af aan te wijzen op hun asociale gedrag.

Mensen die vandaag aan sluikstorten doen, maken deel uit van een verloren generatie die door een lakse opvoeding thuis geen respect tonen voor de natuur en voor hun medemensen en die zonder scrupules en zonder er twee keer bij na te denken hun afval achterlaten in de natuur.

Ouders, wijs uw kinderen terecht!   Een peuk weggooien is ook sluikstorten.

 

 

Dubbelcitaat

“Geef kinderen de ruimte, het groen, de mentale rust en de tijd om de wereld en zichzelf te ontdekken. Wees geduldig. En laat hen spelen. Veel spelen. Laat hen dromen. Net zoals u droomde en speelde en dat eigenlijk nog steeds zou willen doen. Misschien moet u maar wat meer buitenspelen in 2017, het zal u goed doen.”

“Volgens een onderzoek van de KU Leuven spelen kinderen vandaag maar half zoveel buiten als toen ik jong was. Hoe kunnen we van onze kinderen verwachten dat ze leren omgaan met de uitdagende wereld als we ze niet wat harden, mentaal en fysiek? Hoe kunnen we hen aanzetten om mee te bouwen aan een weerbare samenleving als we ze opsluiten in plasmaschermreservaatjes met virtuele helden, hen de kans ontnemen om zelf heldhaftig te zijn?”

Kunstenares Gerda Dendooven en politicoloog Jonathan Holslag komen vanuit volstrekt verschillende invalshoeken tot exact dezelfde aanbeveling.

Wij hopen jullie dit jaar allemaal (met of zonder kinderen) meer buiten tegen te komen.

 

Vlaamse regering stuurt voorstellen natuurdecreet bij. Dankzij jouw steun!

82.000 handtekeningen, Red de natuur-borden over heel Vlaanderen en een persmoment op het stationsplein in Gent: jouw inspanning vorig jaar heeft het verschil gemaakt.

Na meer dan een jaar heeft de Vlaamse Regering beslist om natuur op wandelafstand te blijven beschermen.

Gelukkig.

Bedankt voor je steun aan de actie ‘Red de natuur in je buurt’. 

>> In dit artikel leggen we uit waarom deze regeringsbeslissing een belangrijke stap is voor de toekomst van natuur in Vlaanderen

 

Vlaamse Klimaattop: de engagementen van Natuurpunt

Naar aanleiding van de klimaattop in Parijs en de daarbij horende klimaatdoelstellingen richtte de Vlaamse regering het voorbije jaar rondetafels op waarin diverse sectoren nadachten over manieren om fundamenteler op weg te gaan naar een koolstofarme economie en samenleving.

Na afloop werd aan de deelnemers, waaronder Natuurpunt, gevraagd om hun klimaatengagement kenbaar te maken.

De engagementen van Natuurpunt vind je hier terug.

Natuurpunt kijkt reikhalzend uit naar de resultaten en hoopt dat de regering eindelijk een lans breekt voor een krachtig en onomkeerbaar duurzaam klimaatbeleid.

 Citaat

“Je kan dijken niet blijven verhogen.

En geen buis of pomp is opgewassen tegen hoosbuien als die van het afgelopen voorjaar.

Onderzoek toont al lang aan dat de goedkoopste en meest efficiënte oplossingen in de natuur liggen.”

Onze algemeen directeur Chris Steenwegen toont naar aanleiding van de tv-reeks ‘als de dijken breken’ in een opinieartikel op deredactie.be aan dat onze natuur zelf oplossingen naar voren draagt in de strijd tegen klimaatverandering. Het radio-interview vind je hier terug.

 

Natuurpunt vraagt ‘Groene Knoop’ op as Antwerpen-Brussel (A12)

In Meise gaat er langs de A12 veel open ruimte op de schop. Tal van projecten staan er op stapel zoals een nieuwe sneltram, bedrijventerrein en verkeerswisselaar. Vandaag presenteert Natuurpunt een natuur-inclusief ontwerp dat de werken aangrijpt om om het resterende groen in en rond Meise te versterken. Het voorstel voorziet in een “Groene Knoop” met natuurverbindingen over en onder de A12, landschappelijke inpassing van de sneltram en lokale boscompensatie. Volgens het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) wordt natuur-inclusief ontwerpen de nieuwe standaard. Met de werken langs de A12 neemt Natuurpunt graag de proef op de som.

Onze concrete voorstellen kan je hier vinden én steunen.

frederik.mollen@natuurpunt.be

 

Roundup gaat uit de rekken zal niet meer verkocht mogen worden.

 ’Waarschijnlijk kankerverwekkend’

OVERWINNING!  fantastisch nieuws voor onze gezondheid en het milieu.

Willy Borsus, de minister van Landbouw, ziet zich genoodzaakt om de verkoop (en dus ook het gebruik) van glyfosaat voor particulieren te verbieden.

 

Over glyfosaat is deze dagen heel wat commotie. Zo bestempelt het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) deze stof als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’.

Er zijn trouwens heel wat redenen om geen pesticiden te gebruiken.

Geen pesticiden op de stoep.

Gemeenten, zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven, sportclubs ……

mogen sinds 1 januari 2015 geen pesticiden meer gebruiken.

Door dit verbod mogen ook burgers hun trottoir of stoep niet meer met pesticiden behandelen.

De stoep is een openbaar domein.

Zonder is gezonder

Je hebt heus geen pesticiden nodig om onkruid te bestrijden.
Brussel heeft dat goed begrepen en verbiedt glyfosaat.
Vraag onze minister van landbouw om mee te werken aan een pesticiden vrije toekomst.

SP.A zet ‘natuur dichtbij’ op de verkiezingsagenda

Bruno Tobback en Joris Vandebroucke lanceerden gisteren een actieplan voor meer bos en natuur dichtbij. Onderliggende boodschap: natuur dichtbij een prioritair thema maken op de gemeenteraadsverkiezingen. De inzet is 100 vierkante meter bos en natuur per inwoner, focus op korte keten (onder andere stadslandbouw), bouwverbod in alle overstroombare beek- en riviervalleien en andere natuurlijke waterbuffergebieden en groennormen in alle steden en gemeenten.SP.A maakt hiermee duidelijk dat natuur – en de link met mensen – een belangrijk verkiezingsthema wordt. Natuurpunt juicht dit uiteraard toe en zal graag meewerken in het aangekondigde verdere proces.

 

Cijfers bevestigen urgentie betonstop …

De immo- en bouwsector heeft jaren goed verdiend aan het verkavelen van open ruimte. De ‘betonstop’ vergt van hen een andere manier van ondernemen: verdichting in kernen, afbraak en heropbouw, renovatie… Sommigen houden liever vast aan oude gewoonten, en stellen de cijfers die aan de basis liggen van de betonstop platweg in vraag.

Onterecht, blijkt tijdens een hoorzitting in het parlement. Het Beleidsplan Ruimte maakt een correct onderscheid tussen ‘ruimtebeslag’ (33%) en ‘verharding’ (14%). Een procent meer of minder – afhankelijk van de definitie, meettechniek of toekomstmodel – verandert niets aan de toestand op het terrein: die is schrijnend. We zijn sowieso de sterkst verkavelde regio in Europa, en die trend zet gewoon door. De ruimtelijke problemen en kosten lopen torenhoog op. De cijfers bevestigen dat de betonstop beter vandaag dan morgen komt.

frederik.mollen@natuurpunt.be

… maar regering kiest resoluut voor het omgekeerde

Vrijdag legde de regering de wettelijke basis voor het Beleidsplan Ruimte (zgn. codex-trein). Het voorstel bevat ook concrete wijzigingen over hoe en waar er gebouwd mag worden. Zo kan men voortaan oude villa’s makkelijker omvormen tot meergezinswoningen, en dat is goed. Maar tegelijkertijd maakt men het ook mogelijk om te bouwen in waardevolle landschappen, daar waar dit vandaag amper of niet kan. In oppervlakte gaat het om bijna de helft van het agrarisch gebied. Dit is volledig in strijd met de principes die aan de basis liggen van de betonstop.

Het Vlaams parlement moet het voorstel nog wel goedkeuren. Natuurpunt vraagt een bijsturing.

Lees hier onze opinie over bouwen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

frederik.mollen@natuurpunt.be

Citaat

“De betonstop is een zeer goed initiatief maar de overheid moet veel meer inzetten op bewustwordingscampagnes om de bevolking de ernst van het probleem uit te leggen en het draagvlak te vergroten.

Onze strijd tegen een veranderend klimaat inclusief meer wateroverlast moet een verhaal worden van gedeelde verantwoordelijkheid.”

Bescherming zonevreemde bossen blijft (voorlopig) uit

De bijl die volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (NV-A) vorige week in het parlement cadeau gaf aan minister Schauvliege kreeg de politieke knoop niet doorgehakt: de kaart met te beschermen zonevreemde bossen raakte vrijdag niet goedgekeurd op de regering.

De milieubeweging rekent er op dat de bijlen deze week wél voldoende scherp staan, zodat eindelijk een noodzakelijke stap kan gezet worden naar een betere bescherming van onze meest waardevolle bossen (zgn. toplaag).

Lees hier onze open brief van Natuurpunt, Bosplus en BBL aan de Vlaamse Regering.

frederik.mollen@natuurpunt.be

Ruimtelijke ordening / Vlaamse verkavelwoede

Vlaanderen raakt aan sneltempo volgebouwd. De klimaatresolutie vraagt om de inname van de open ruimte zo snel als mogelijk een halt toe te roepen. Slecht gelegen bouwgronden​ schrappen​, leegstaande gebouwen​ hergebruiken ​en bestaande kernen​verdichten​. Stuk voor stuk goede intenties, maar over de ware ambities van de betonstop – timing en fasering – spreekt het parlement zich niet uit.

Die hete aardappel schuift men door aan de regering die zich eerstdaags buigt over het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Natuurpunt vraagt alvast ‘harde’ garanties opdat de betonstop er snel komt. Het BRV belooft – net als de resolutie – immers louter een vrijblijvend plan (niet bindend) te worden.

frederik.mollen@natuurpunt.be

Nieuw Vlaams Bouwmeester: stof tot nadenken

De diagnose van kersvers bouwmeester Leo Van Broeck is helder: we gebruiken te veel land, en wonen te versnipperd. Hierdoor lopen de kosten van openbaar vervoer en nutsvoorzieningen torenhoog op. Om meer mensen te huisvesten moeten we selectief verdichten in steden en grote dorpen, ipv blindelings het platteland verder kapot te verkavelen. Zo kan ook de CO2 uitstoot omlaag, en kan de open, groene ruimte de grillen van het klimaat beter opvangen. Landelijke Gilden en CD&V parlementslid Bart Dochy reageerden eerder verkrampt op de ideeën van de bouwmeester, maar kregen al weerwerk van Peter Bossu (SPa) die pleit voor het afgooien van oude gewoontes om een toekomst te maken voor het platteland. Natuurpunt is alvast blij dat de bouwmeester een man met visie is op zijn taak.

Frederik Mollen

 

Rapport waterkwaliteit legt falend mestbeleid bloot

Het jaarlijks rapport van de Vlaamse Milieumaatschapppij (VMM) leest bitter als het over de vermesting van onze waterlopen gaat.

De gestage beterschap die zich sinds 2002 aftekende, is de voorbije drie jaar volledig stilgevallen.

Hierdoor lijken de doelen die Vlaanderen gesteld had niet meer haalbaar, zo stelt de Vlaamse milieuadministratie zelf vast.

Voor Natuurpunt illustreert dit slecht rapport dat het mestbeleid van minister Schauvliege faalt.

Niet alleen onze drinkwaterproductie en het leven in de waterlopen komt hiermee in gedrang.

Op het veld geraakt men de moed kwijt.

Akkerbouwers blijven met opeenvolgende mestactieplannen opdraaien voor de bron van het probleem: een veestapel die meer mest produceert dan we in Vlaanderen kwijt geraken.

Lees hier het volledige persbericht

 

EU-landbouwministers willen blijven spuiten in ecologisch aandachtsgebied

De aanleg van ecologisch aandachtsgebied (EAG) op akkerland moest de sterkhouder worden van een groener Europees landbouwbeleid.

Het oorspronkelijk idee werd nadien door lobbywerk dermate uitgehold dat zelfs (mede op vraag van België) het gebruik van pesticiden in EAG’s werd toegelaten.

Omdat de effectiviteit van het kostelijke vergroeningsbeleid (12 miljard euro/jaar) steeds meer in vraag wordt gesteld, wilde Eurocommissaris Phil Hogan deze blunder rechtzetten op de laatste EU-landbouwraad.

Maar zijn amendement voor een ban op pesticiden in EAG-gebied werd door 18 lidstaten schaamteloos getorpedeerd.

Blijkbaar ontbreekt het inzicht dat de falende vergroening het draagvlak voor de enorme landbouwsubsidies ondergraaft.

In België bestond er geen eensgezindheid over het voorstel: voor Vlaanderen moet spuiten in EAG blijven kunnen, Wallonië drukt wijselijk op een ban.

Lees hier waarom de argumenten van Vlaanderen geen hout snijden

Economie en ecologie? Wilde bestuivers zijn het evenwicht zoek

Wilde bijen hebben het moeilijk om te overleven in een uitgekleed landschap. Slecht nieuws, want ze helpen ook de landbouw. Maar hoeveel juist? Een studie in opdracht van de Nederlandse Overheid berekende voor de peren- en aardbeiensector dat een kwart van hun netto-winst aan hen te danken is.

Met de ‘week van de bij’ in het vooruitzicht stelt Natuurpunt zich volgende vraag: als wilde bestuivers cruciaal zijn in het leefbaar houden van landbouw, kan landbouw dan diezelfde rol niet spelen voor hen? Steeds meer fruittelers steken hun nek al uit, maar het blijft wachten op een structurele aanpak van landbouwminister Schauvliege.

Symbolische zaadbommen zullen onvoldoende zijn, er is zwaarder geschut nodig: de vergroeningsregels uit het landbouwbeleid gebruiken om het landschap opnieuw aan te kleden met houtkanten en bloemrijke linten bijvoorbeeld.

Freek Verdonckt


 

Op 25 juni 2014 ondertekende de burgemeester, samen met een aantal andere Vlaams-Brabantse gemeenten het burgemeestersconvenant.

Gemeenten en steden die dit convenant ondertekenen, engageren zich om concrete maatregelen te nemen om hun CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen en een klimaatactieplan op te stellen en uit te voeren.

De gemeente heeft duidelijk een voorbeeldfunctie bij de uitvoering van het klimaatactieplan, maar de doelstelling van 20% CO2-reductie kan niet gerealiseerd worden zonder actieve inbreng van inwoners, verenigingen en bedrijven.

Het doel van de klankbordgroep is de voortgang van uitwerking van het klimaatactieplan verder op te volgen, een uitgebreid lokaal netwerk uit te bouwen en lokale initiatieven te promoten en stimuleren.

De klankbordgroep komt 1 à 2 maal per jaar samen.

Wens je ook je steentje bij te dragen aan de uitwerking van acties in het kader van het klimaatactieplan?

Neem dan contact op met de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening (Jessika Doms, jessika.doms@grimbergen.be, 02/260 13 33).

Dit klimaatactieplan kan je lezen ( klik hier )

Gemeenteraad Grimbergen keurt beheersplan Oostelijke Maalbeekvallei goed.

Lees meer……..

Ondertussen is het volledige beheersplan goedgekeurd door Onroerend Erfgoed.

 

Leuke hoekjes in de maalbeekvallei:

Links vind je terug aan de Diegemputstraat.

Rechts nieuw brugje over aquafin collector aan de Liermolen, een project van de milieudienst van de gemeente in samenspraak met de RLGC.

 

 Leuk  nieuws, werd gespot:

Koppeltje vossen met 2 jongen aan de Liermolen.

2 reetjes in het Kloosterpoortpark, reetjes zouden verblijven in charleroyhoeve gebied.

Grimbergen heeft weer een insecten hotel er bij,n.m. in het Kloosterpoortpark.

Dit is het gevolg van de acties die Grimbergen onderneemt ter versterking van de biodiversiteit.

Eind november 2014 tekenden het gemeentebestuur van Grimbergen en Natuurpunt hiertoe een charter.

Lees meer hier over……..

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurpunt is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor natuurbehoud in Vlaanderen.
Gesteund door 90.000 leden zetten meer dan 6.000 vrijwilligers zich dagelijks in om bedreigde planten, dieren, biotopen en landschappen te beschermen.
Daartoe kopen en beheren we honderden natuurgebieden, brengen we de gezondheid van de natuur in kaart, laten we mensen de schoonheid en kennis over de natuur ontdekken en gaan we in dialoog met beleidsmakers.
In de natuurgebieden verwelkomen we jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers op zoek naar rust, schoonheid en inspiratie.

Lid worden van,Natuurpunt

Doe je door 27 Euro te storten op rekeningnummer: 

BE17 2300 0442 3321 van VZW  Natuurpunt,  Coxiestraat, 11     2800 Mechelen.

Natuurpunt beschermt de mooiste en meest kwetsbare natuurgebieden in Vlaanderen.

Kunnen we je overtuigen van lid te worden,

klik dan hier voor meer details.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


KOMENDE ACTIVITEITEN NATUURPUNT
There are no upcoming events at this time.
Het weer in Grimbergen
Volg Natuurpunt Online.
Volg De Vlinderwerkgroep van Natuurpunt Bos van Aa-Kollinten op Facebook Volg Natuurpunt online: Lees onze natuurtweets, word fan van Natuurpunt op Facebook of abonneer je op onze rss-feeds.
maalbeekvallei
Vergeet-me-nietjes

Pssst, wist je dat je als lid van Natuurpunt heel wat voordelen geniet bij onze partners?
En er komen er steeds meer bij!
Wat dacht je van een voordelig abonnement op Knack/Mo* of Eos? Of kassakorting bij Ecoflora?
Ontdek het volledige aanbod aan voordelen op www.natuurpunt.be/voordelen

Spaar bij Triodos Bank en steun Natuurpunt
Niet alleen jijzelf, ook je spaargeld kan veel voor de natuur doen.
Zonder dat het je iets kost. Hoe?
Open een rekening bij Triodos Bank.
In ruil krijgt Natuurpunt een bijdrage van de bank!
Triodos Bank is een van de eerste duurzame banken ter wereld. Haar missie is het financieren van een positieve verandering op ecologisch, sociaal, en cultureel vlak, dankzij het spaargeld van haar klanten.
Voor elke nieuwe spaarder via Natuurpunt, stort Triodos Bank een bijdrage aan Natuurpunt. Jij betaalt helemaal niets, Natuurpunt krijgt extra financiële steun en jouw spaargeld draagt bij tot een duurzame en groene wereld.
Open online een duurzame spaarrekening via www.natuurpunt.be/triodos. Je kan Triodos Bank ook rechtstreeks contacteren op 02/548 28 51 en vermelden dat je je rekening wil linken aan Natuurpunt

Helpt
Waarom ik mijn hond niet loslaat.
Waarom mag ik mijn hond niet loslaten in een natuurgebied? Hij vindt het zo fijn om lekker rond te rennen. Het is belangrijk om je hond steeds aan de leiband te houden, omwille van twee redenen. Enerzijds zijn natuurgebieden de thuis van heel wat verschillende dieren, zoals reeën, hazen en vogels die hun nest op de grond maken (kieviten, wulpen…). Al deze vogels brengen hun jongen groot in de natuurgebieden. Om de jongen te laten opgroeien, is het belangrijk dat de nesten niet verstoord worden. Voor al deze soorten betekenen honden een groot gevaar. Ook grote grazers, zoals runderen en paarden, beschouwen honden als een roofdier en kunnen agressief reageren. Anderzijds zijn jij en je hond niet de enige bezoekers in een natuurgebied. Vooral gezinnen met kinderen durven vaak niet meer te wandelen in een natuurgebied, omdat ze zich niet veilig voelen door loslopende honden.
actielogo_zww
Natuurpunt bier Gageleer